بنیاد نیکو کاری ماهتاب سازان ایرانیان

همکاری داوطلبانه

از اینکه تصمیم دارید به صورت داوطلبانه عضوی از یاوران بنیاد نیکوکاری ماه تاب سازان ایرانیان شوید و ما را در انجام فعالیت های بشر دوستانه یاری دهید، سپاسگزاریم. لطفا اطلاعات درخواست شده در فرم زیر را تکمیل نمایید تا با توجه به نیازمندی های بنیاد از توانمندی های شما بهره‌مند شویم .

جنسیت :

طریقه آشنایی با بنیاد :

حوزه های توانمندی و همکاری :

سایر مهارت ها :

پر کردن فیلد هایی که با * مشخص شده اند ضروری است .