بنیاد نیکو کاری ماهتاب سازان ایرانیان

نیروگاه خورشیدی برای زنان سرپرست خانوار

پارک انرژی رودشور

تفریح با طعم انرژی

احداث جایگاه دام برای زلزله‌زدگان کرمانشاه

ایجاد اشتغال مجدد زلزله‌زدگان روستای قوله رش والی

پارک انرژی شوباد

تفریح با طعم انرژی

پویش کهنوج بدون پلاستیک

سومین برنامه رفتگران افتخاری شهرستان کهنوج

مدرسه فردای نیروگاه رودشور

اختیار، انتخاب و خلاقیت

مشارکت با خیریه‌ی زنجیره امید

بر چهره کودکی‌اش طرح لبخندی بکشیم

آبرسانی به روستاهای استان سیستان و بلوچستان

نصب و راه‌اندازی تجهیزات برداشت و سالم‌سازی آب

بنیاد نیکوکاری ماهتاب سازان ایرانیان

بنیاد نیکوکاری ماهتاب سازان ایرانیان که به اختصار بنیاد ماهتاب نامیده می‌شود سازمانی مردم‌نهاد، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی است که در حوزه‌های نیکوکارانه به فعالیت می‌پردازد. اهم پروژه‌های اجرا شده توسط این بنیاد عبارتند از: مدرسه فردای نیروگاه رودشور، پارک انرژی نیروگاه رودشور، پارک انرژی نیروگاه شوباد، امدادرسانی به زلزله‌زدگان کرمانشاه، نیروگاه‌های خورشیدی برای زنان محترم سرپرست خانوار استان کرمان، همکاری با خیریه‌ی زنجیره امید و پویش کهنوج بدون پلاستیک. بنیاد ماهتاب به عنوان یکی از پیشگامان حوزه‌ی مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی، گسترش فرهنگ پذیرش نقش اجتماعی توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را از رسالت‌های خود می‌داند.

بیشتر بدانیم

پروژه‌های فعال

حمایت

همکاری داوطلبانه

دست در دست هم

ایران را به آبادانی خواهیم رساند

همکاری داوطلبانه

حمایت مالی از پروژه ها

کدام پروژه بنیاد ماهتاب

را از همه بیشتر دوست دارید؟

حمایت مالی از پروژه ها

حمایت مالی مستقیم

حمایت از بنیاد ماهتاب

حمایت مالی مستقیم

اخبار